Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen
16
mei

Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen

De digitale kaart met betrekking tot de Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen zorgt voor heel wat ophef in Vlaanderen. Waarom komt de Vlaamse Regering met deze kaart? Wat zijn de gevolgen voor uw grond? Wat kan u ondernemen? Wij geven u graag een kort overzicht.  LET OP: Dit artikel is niet meer actueel.

De aansprakelijkheid van ouders en hun minderjarige kinderen
22
mei

De aansprakelijkheid van ouders en hun minderjarige kinderen

Het gebeurt wel eens dat een minderjarige, al dan niet opzettelijk, schade toebrengt aan de persoon of de goederen van een ander. In dat geval stelt zich de vraag of de minderjarige dan wel  zijn ouders aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de veroorzaakte schade.

Het niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst
19
mei

Het niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst

Het is niet ongebruikelijk om in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Het concurrentiebeding is evenwel onderworpen aan meerdere geldigheidsvoorwaarden.  (LET OP: Het concurrentiebeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers wordt in dit artikel buiten beschouwing gelaten.)