De verkrijgende verjaring van een recht van overgang en een recht van uitweg?
21
apr

De verkrijgende verjaring van een recht van overgang en een recht van uitweg?

In de volksmond wordt er al snel beweerd dat het gebruik van een ‘wegenis’ gedurende meer dan dertig jaar bepaalde rechten zou opleveren. Stel: X gebruikt al jaren een strook grond, eigendom van Y, als weg om zijn percelen te bereiken. Op een zeker ogenblik beslist Y om zijn stuk grond te bewerken en verbiedt Y dat X nog langer gebruik maakt van de door X gecreëerde ‘weg’. Kan X, op grond van het jarenlange gebruik, aanspraak maken op bepaalde rechten? De vraag is bijgevolg of het loutere gebruik gedurende jaren uiteindelijk een last met zich meebrengt voor het lijdende erf (Y) ten voordele van het heersende erf (X) en of aldus erfdienstbaarheden (in het bijzonder een recht van overgang en een recht van uitweg) zijn ontstaan.

Bouwen op andermans grond, opstal en natrekking
28
okt

Bouwen op andermans grond, opstal en natrekking

Bouwen op andermans grond: is het werkelijk zo problematisch als het wordt voorgesteld in de volksmond? Het voorbeeld bij uitstek is de situatie waarbij feitelijk samenwonenden samen een woning bouwen op een bouwgrond waarvan één van beide partners exclusief eigenaar is. Zolang de relatie duurt, is er in principe geen probleem. Wat als er echter onverhoopt aan de relatie een einde komt door ‘scheiding’ of overlijden van één der partners?