Het ontslag om dringende reden: is haast en spoed zelden goed?
27
jan

Het ontslag om dringende reden: is haast en spoed zelden goed?

Zoals zal blijken uit onderstaand artikel is haast en spoed wel aan de orde bij het geven van het ontslag om dringende reden, maar dan weer niet bij de kennisgeving van het ontslag om dringende reden. Zo dient de werkgever enerzijds snel te handelen wanneer hij een werknemer wenst te ontslaan om een dringende reden. En doet hij er anderzijds goed aan om bij de kennisgeving de tijd die hij krijgt te benutten. Het ontslag om dringende reden, zoals opgenomen in artikel 35 Arbeidsovereenkomstenwet, is immers een ultimum remedium waardoor er een zware bewijslast op de werkgever rust.

De ondertekening van een offerte voor overheidsopdrachten
13
jan

De ondertekening van een offerte voor overheidsopdrachten

Bedrijven zijn vaak niet op de hoogte van de specifieke regels die gelden voor de ondertekening van overheidsopdrachten. Nochtans valt of staat de gunning in de praktijk vaak met de correcte ondertekening. Is de offerte niet ondertekend of niet ondertekend door de daartoe bevoegde of gevolmachtigde persoon, dan is de offerte conform artikel 95 KB van 15 juli 2011 substantieel onregelmatig en bijgevolg nietig.

Salduz bis breidt consultatie- en bijstandsrecht uit
29
dec

Salduz bis breidt consultatie- en bijstandsrecht uit

Op 27 november 2016 trad de nieuwe Salduzwet (Wet van 21 november 2016 betreffende bepaalde rechten van personen die worden verhoord) in werking.