Het niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst
19
mei

Het niet-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst

Het is niet ongebruikelijk om in een arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding op te nemen. Het concurrentiebeding is evenwel onderworpen aan meerdere geldigheidsvoorwaarden.  (LET OP: Het concurrentiebeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers wordt in dit artikel buiten beschouwing gelaten.)