Joeri Clerix

Joeri Clerix

Peer ┬░ 1991 Advocaat
  • U.Hasselt

Biografie

Joeri Clerix (°1991) behaalde in 2018 zijn diploma Master in de Rechten aan de Universiteit Hasselt met als afstudeerrichting “Algemene Rechtsbedeling” dewelke naast een brede juridische vorming ook ruimte bood voor specialisatie in het strafrecht.

Na het behalen van zijn diploma trad hij onmiddellijk toe tot de Balie van Limburg.

Joeri is sinds 2018 werkzaam bij Advocatenkantoor Verachtert & Haex, alwaar hij zich voornamelijk toelegt op strafrecht, verkeersrecht en familierecht.

In 2019 behaalde hij met succes het getuigschrift “Supralat – Salduzverhoorbijstand” zodat hij U met de nodige kennis en bekwaamheid mag bijstaan tijdens een verhoor op het politiebureau.